ЮВАО, район «Текстильщики», Волгоградский пр-т, д. 41 стр. 2
«Снос части нежилого здания  на территории промпредприятия ОАО «АО Спецэлектрод»

 

Исходное состояние объекта

 

 

 

 

 

Проектное решение

 

 

СМР на объекте

 

 

 

Объект в итоге

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
All images are copyright © ipcziz.ru All rights reserved.

?????? ??????????? ??????.???????
                  Moscow 2009