Технический паспорт домовладения (здания, строения) (БТИ)

Образец №1

 

Технический паспорт домовладения (здания, строения) (БТИ) Образец №2

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
All images are copyright © ipcziz.ru All rights reserved.

?????? ??????????? ??????.???????
                  Moscow 2009